Herbirimiz yaşamda kendi inançlarımızdan, yaşanmışlıklarımızdan, davranış biçimleri, duygu ve düşüncelerimizden oluşan içsel haritalarımıza göre yürürüz.

Şamanik seanslar kısa bir öngörüşmeyle başlar ve açılan güven ve şefkat dolu alanda kişi/danışan konularını, endişelerini paylaşabilir. Gizlilik ilkeleri ve Şamanik uygulayıcının yüksek etik değerleri devrededir. Şamanik uygulayıcı anlatılanları, söylenenin ötesindeki bir derinlikten dinler.

Çalışmalarıma, alanıma gelen kişinin ünlü bir sanatçı veya ev hanımı olması, işadamı veya öğrenci olması, başka bir alanda hoca veya bağımlı bir birey olması gibi etiket, tanımlama veya kimliklerin benim için bir önemi yok.

Yaşamın hangi kesiminden gelmiş olursa olsun, kişisel hikayesinin zeminindekileri dinliyorum:          Kişiyle birlikte, beraber bir keşif bu; acılarının da, kalbinin arzularının da. Onun tam ve en yüksek iyilik halinden niyetle sunulan destekleyici bir rehberlik. “Kabul edildiğini ve görüldüğünü” tam olarak hissettiği kutsal bir alan.

Seansın akışında, Şamanik Okuma ile birlikte bana gösterilen terk edilmişlik, yetersizlik, istismar, Yaratıcı Güç’ten veya Tanrıdan ayrı olma hissi gibi acı ve ızdırap oluşturan yaraların yeni bir vizyona dönüşmesine rehberlik ediyorum. Böylelikle, bedeninde, duygu dünyasında veya ruhsal boyutta ona rahatsızlık veren veya hayatında tekrar eden temaların, kalıpların “enerjetik kökenine” inilebilir ve devamındaki enerji çalışması ile dengenin, yaşamla ahengin yeniden kurulması sağlanır.

Derin Dinleme, Destekleyici Rehberlikler ve Şifa bütününde kişi içsel gücünü hisseder, kendi gerçek doğasını deneyimler ve bununla uyumlu bir yaşam sürdürmesi mümkün olur.

Her seans, gelen her bir birey gibi eşsiz ve birlikte olduğumuz tüm zaman boyunca sevgiye ve ışığa alan tutmak da benim için her seferinde öyle.

Şükranla,

Güzelliklerle,

Sezin.