ŞAMANİK ENERJİ ÇALIŞMALARI

Uzun zaman önce herşey farklıydı
Tüm yaradılış ve tüm dünya kutsaldı
Şimdi doğaya, birliğe, yaşama dönme zamanı
Şimdi nefesine, gücüne, köklerine dönme zamanı
İhtiyacın olan herşey sende
Şimdi izin ver açığa çıksın

Şamanizm ruhun bilgeliği, bütüncül varoluş halidir. Yaşam yolculuğudur.
Bilinen en eski inanç sistemi olan Şamanizm, bir din, mistisizm, Yeni Çağ spiritüalitesi veya ezoterik bir öğreti değil; zamandan kalıplardan bağımsız, doğal ve holistiktir.
Michael Harner’ın tanımıyla “Atalarımızda var olan, ancak bizlerin kaybettiği o muazzam ruhani güç ile Yeryüzü bahçemizin güzelliğinin arasındaki bağı yeniden canlandıran iki taraflı ruhani iletişimdir.”
Sevgiyi ve tüm yaşamla uyum içinde olmayı, birliği esas alır. Etrafımızdakileri bizim “çevremiz” olarak değil, ailemiz olarak görür. Bu kadim anlayışın özünde doğayla ve kendi otantik doğamızla olan bağımızı yeniden tesis etmek vardır.

Holistik sağlık alanı uygulamalarının pek çoğu, insan sağlığına destekte bir zamanlar kabileler ve kadim halkların çok iyi bildiği metotları yeniden keşfetmeyi içeriyor.

Şamanın evreni algılayışında herşey sonsuz bir Kozmik Ağ’ın içinde birbirine bağlıdır.
Şaman lineer zamanın dışına çıkarak Sıradan gerçeklik (Ordinary State of Consciousness) ile Sıradışı gerçeklik (Shamanic State of Consciousness) arasında köprü kurar. Enerji (mana) ve madde (matter) dünyası arasında dans edebilen, görünen ve görünmeyen alemler arasında bilgeliğe aracılık edebilendir.

Şamanik bakışaçısında varlığımızın fiziksel, duygusal, ruhsal katmanları arasında ayrım yoktur. Hastalıklar ise kişinin ruhsal enerjisinin zayıflaması, yaşam enerjisinin akışında uyumsuzluk, yaşamla ilişkinin aksamasıyla oluşur. Hangi şartta olursak olalım, kişisel gücümüz, sağlığımızın temelini oluşturmaktadır.
Günümüz diliyle, Şamanik uygulamalar, “şifa oluşmasına kutsal alanlar yaratan kadim teknolojiler” olarak da tanımlanabilir.

Kişiyi yalnız olmadığı gerçeğine ve sevgiye açar.
Halihazırda olduğumuz tam, bütün, iyi halimize uyanıştır; bedenin doğal iyileşme sistemlerine alan açar.
Yeni bir kişisel haritayla yaşamaya olanak sağlar.

Hocalarımdan aldığım Laika (Peru’daki Q’ero soyunun yüksek Şamanları) bilgeliğini nörobilim ile entegre ederek, Şifa Çemberi ve İnisiasyon süreçlerinden geçtim; kadim olanı yaşatmayı, paylaşmayı ve çoğaltmayı seçiyorum. Bu niyetle ve güzel ülkemizin hazineleriyle onur duyarak yoluma devam ediyorum.

SEANSLAR

Bu bir seansa, teşhise veya müdahaleye değil bir yolculuğa davettir.

Birlikte olduğumuz süre içerisindeki rolüm kutsal alan tutmak, yaratıcı güce, evrenin düzenleyici rehber güçlerine ve tüm atalarıma kanallık etmek.
Tüm çalışmalarda süreçle ilgili bilgilendirme yapmayı, kişinin kendi sorumluluğunu almasını sağlamayı ve buna saygı duymayı önemsiyorum.

Mesa’mı (Quechua dilinde Şaman heybesi), ellerimi, taşlarımı (kuya), çıngırağımı ve kristalimi kullanıyorum.

NOTLAR

Şamanik seanslar 1,5 saat (bazen daha fazla) sürer.

Karşılıklı belirlenecek randevu ile fiziksel ortamda birebir veya uzaktan çalışma olarak skype üzerinden gerçekleşir.
Kısa bir öngörüşmeyle başlayıp kişinin o anki ihtiyacına uygun enerji çalışmasıyla devam eder.

Sezin’in yaptığı Şamanik Okuma ve alınacak rehberlikler ile uyum içerisinde illumination, soul retrieval, extraction veya korunma, dengelenme yöntemlerini içerebilir.

Seanstan, birlikte yapılan çalışmanın fiziksel, duygusal alanlardaki entegrasyonu için önerilerle ve ödevlerle ayrılırsınız.

Başlangıçta 3 seans önerilir.

ILLUMINATION

(ŞAMANİK ENERJİ TEMİZLİĞİ)

Auramız fiziksel bedenimizi saran ve DNA’mıza bilgi aktaran enerji alanımızdır.
Ailemizin genetik geçmişi, travmatik anılar, nesilden nesile taşınan hastalıklar, tüm yaşanmışlıklarımızın getirdiği yükler, tekrar eden kalıplar, sahip olduğumuz inançlar ve hikayelerimiz, hepsi enerji alanımızda (Aura/Luminous Energy Field) izler, kayıtlar (imprints) oluşturur.
Enerjetik kökende yapılan bu çalışma, auranın kalitesinin yükselmesine destek olur ve bir nevi, yazılımda olan değişimlerin donanıma izdüşümü gibi düşünülebilir.
Daha farklı yaşamak, daha farklı yaş almak mümkün olur.

EXTRACTION

(EKSTRAKSYON)

Sistemimizin rahat akışına ait olmayan intrusif enerjilerin sistemden çıkartılmasını kapsar.
Bunlar kristalize olmuş veya akışkan haldeki enerjiler olabilir, kişisel gücümüzden beslenen, sevgi temelli olmayan bağlar da olabilir.
Bu çalışma, intrusif enerjilerin getirebileceği bir takım bedensel sıkıntılar, aşırı yorgunluk, bağımlılıklar, kronikleşmiş ilişkiler gibi etkilerden özgürleşme sağlar.

SOUL RETRIEVAL

(KAYIP RUHUN GERİ KAZANIMI)

Kadim topluluklarda derin acı, korku, ani bir kaza, geçmiş travmalar, kayıplar veya istismar sonucu ruh kaybı yaşanabileceğine, ruhta zedelenme olabileceğine inanılır. Kayıp gücün bütünlenmesi için takip eden seanslar gerekebilir.
Yaşamdan zevk almama, amaçsızlık, aşırı karamsarlık, eksiklik hissleri varsa, yerine tamamlanma, bütünlenme hissi hakim olur.