@mithunhphotography

@mithunhphotography

 

Kelimelerin gücü vardır. Yarattıkları titreşim, sesimiz, düşüncelerimiz, hissettiklerimiz, birer aktarım, yayılan frekanstır. Kelimelerin içindeki gizeme bakmak oldukça heyecan verici; büyüklerimizin sözlerine, ataların deyişlerine bu gözle bakarak yeniden keşfetmeyi seviyorum ve atölyelerimde yeri geldiğinde paylaşıyorum.

Mantralardaki Sanskrit kelimelere kodlu kadim şifa, Japon bilim adamı Masaru Emmoto’nun bir zaman çok konuşulan su molekülleri deneyi, tekrarlanan dualar, Lynne McTaggart’ın uzun bir süredir yürüttüğü Niyet Çemberleri’nde tespit edilen büyük değişimler, Epigenetics gibi konular tekrar tekrar, enerjinin, başkalarıyla ve kendimizle konuşma şeklimizin, inançlarımızın, algılarımızın hayatımıza, kimyamıza ve çevremize etkisi olduğu gerçeğine vurgu yapıyor.

Kadim toplulukların kısa ifadelerinin içerisindeki derinliği, gerçekliği her zaman çok etkileyici buluyorum. Sadelikteki derinlik, o içtenlik, o doğal bilgelik insanlık olarak zamansız ihtiyacımız değil mi?

Hayatın içine dahil olmuş kutsal selamlaşmalar bizlere alma ve vermenin gücünü, kalpten yaşamanın güzelliğini, bütüncül varoluşu bir kez daha hatırlatır.
Bilgeliğin nesillerden nesillere aktarımıdır.
Tek bir kelime ile bir yaşayış yansıtır.

IN LAK’ECH A LAK’EN
Maya geleneğinde birbirini selamlamak için kullanılan In Lak’ech (Ben bir diğer Sen’im)
A Lak’en (Sen bir diğer Ben’sin) deyişi, Maya halkının tüm yaratım süreçlerine duydukları derin sevgi ve saygının ifadesidir.

Bu selam tüm varlıklar içindir; sadece insanlar için değil, titreşen, hisseden tüm varlıklara aşk ile sesleniştir.
Maya kutsal metinleri her şeyin, tüm insanların, yaratılanların tümünün sevgi enerjisiyle titreştiğini öğretir. Şamanik anlayışta her şey canlıdır ve büyük yaşam ağının içinde birbirine bağlıdır.
Yaradan her şeyi sevgi olarak yollar. Tüm evrenin özü aynıdır.

Öz aynı olunca, farklı yaşayışlardaki deyişler aynı anlayışı yansıtır. Birlikte bakmaya davet ediyorum:

NAMASTE
“The Divine in me bows to the Divine in you.”
Hindistan’da “Benim Ruhum senin Ruhuna saygı duyuyor” “İçimdeki İlahi olan, içindeki İlahi olanı selamlıyor” “Biriz” anlamında kullanılan selamdır.

MİTAKUYE OYASİN
“All My Relations.”
Kapsayıcılığını tam veremese de “Tüm Bağlarım, Tüm Akrabalarım” olarak Türkçeleştirilebilir belki.
Her şey ile bağım var, her şeyin de benimle bağı var. Bütünüz.

Lakota duası olan Mitakuye Oyasin, Lakota halkının bütünlük (oneness) ve her şeyin birbirine bağlı olduğu (interconnectedness) dünya görüşünü, yaşam anlayışını temsil eder. Tüm yaşam formlarıyla- tüm kızkardeş ve erkek kardeşlerimizle, hayvanlarla, bitkilerle, vadiler, nehirler, ağaçlar ve kayalarla- uyum ve birlik içinde olmayı ifade eder.

AHO
“I hear you.”
Kızılderili halkları tarafından ve Şamanik topluluklarda teşekkür etmek için kullanılan Aho! aynı zamanda “Seni duyuyorum” anlamını taşır, “Ruhunun derinliklerini duyuyorum”

SAWUBONA
“I see you”
Afrika’daki Zulu kabilesinin bu selamını “Sawubona”(I see you) “Seni görüyorum”, cevaben söylenen “Ngikhona” (I am here) ise “Buradayım” anlamına gelir. Sen beni görene dek burada değildim, senin beni görmenle, kabul etmenle birlikte var oldum.

“I see you!” James Cameron’un Avatar’ından da hatırlayacağımız bir söyleyiş.
Filmde, ilgili sahnede, “Seni görüyorum. Seni kabul ediyorum. Seni anlıyorum.” olarak açıklanıyor.

Maya öğretilerinde birbiri için yaşamak doğanın kanunudur.
“Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz
Nehirler kendi suyunu içemez
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez
Güneş kendisi için ısıtmaz
Ay kendisi için parlamaz
Çiçekler kendileri için kokmaz
Toprak kendisi için doğurmaz
Rüzgar kendisi için esmez
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz”

Eski çağlardan beri süregelen bu anlayış bütünlüğü anlatır.
“Ben, Biz olduğumuz zaman Ben olurum.
Ben, Ben olduğum için Sen, Sensin.”

Q’ero Şamanlarının şu kısa diyaloğunu ve taşıdığı kadim mesajı Hocam Alberto Villoldo
Earthkeepers Summit 2020 öncesinde tekrar aktardı.
Şimdiye dek paylaştıklarıma tamamlayıcı niteliğinde olsun. Yüzlerde bir tebessüm oluştursun:

Andlar’da konuşulan Quechua dilinde bir kişi, “Günaydın” mahiyetinde, “Ayllu Yanchu?” deyince
“Ayllu Yammi.” diye cevap gelir.
“Ayllu Yanchu” tam anlamıyla “Biz Nasılız?” demektir.
“Ayllu Yammi” de “Biz İyiyiz.”

Selamlaşmanın da ötesinde “benim iyi olmam için hepimizin iyi olması gerekir” anlayışını ifade eder.
Eğer Toprak Ana iyi değilse, biz iyi değilsek, ben iyi olamam. Benim iyi olma halim ise dış faktörlere değil, Yaratanla, İlahi olanla bir olamama dayanır.

In Lak’ech

In Munay

Sezin.